Uncategorized

2016 Yılı Sonu İtibarıyla Elektrik Enerjisi Kurulu Gücün Kaynak Bazında Dağılımı

2016 Yılı Sonu İtibarıyla Elektrik Enerjisi Kurulu Gücün Kaynak Bazında Dağılımı

Ülkemizin elektrik enerjisi talebi artış oranı son 14 yılda, yıllık ortalama yüzde 5,5 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılında yaklaşık 5.899 MW kurulu gücünde lisanslı elektrik üretim santrali devreye alınmıştır. 2016 yılı sonu itibarıyla kurulu gücümüz 78.497 MW’ye ulaşmıştır. Yenilenebilir enerji kaynaklarına sağlanan teşvikler neticesinde 2008 yılından itibaren özellikle hidrolik, rüzgâr, güneş ve jeotermal olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulu güç içindeki payı son yıllarda artış göstermiştir. 2016 yılı sonu itibarıyla ülkemizin kurulu gücünün yüzde 44’ünü yenilenebilir enerji, yüzde 56’sını diğer kaynaklar oluşturmaktadır. Ayrıca 2016 yılı sonu itibarıyla 1.043 adedi güneş, 23 adedi rüzgâr, 20 adedi termik, 13 adedi biyokütle, 3 adedi hidrolik santrali olmak üzere toplam 917,63 MW kurulu gücünde 1.102 adet lisanssız santral işletme halindedir.

2016 yılı sonu itibarıyla doğal gazın kurulu güç içindeki payı yüzde 28,3’e, elektrik üretimindeki payı yüzde 32,1’ e gerilemiştir.

Artan elektrik enerjisi talebinin karşılanabilmesi kapsamında üretim yatırımları ile birlikte iletim ve dağıtım hattı kapasitemizin de artırılması için yatırımlara devam edilmektedir. Bu kapsamda, 2016 yılında yaklaşık 1.500 km iletim hattı yapılmıştır. 2002 yılında 44.544 km olan iletim hattı uzunluğu 2016 yılında 58.298 km’ye çıkmıştır.

Elektrik dağıtım hattı uzunluğu ise 2002 yılında 812.399 km iken, 2016 yılı itibarıyla 1.350.000 km’yi geçmiştir.

Kaynak: enerji.gov.tr

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir