Haberler

Yanmayan sokak lambalarına ceza

Yanmayan sokak lambaları

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen torba tasarıya göre, yanmayan sokak lambalarını 24 saat içerisinde değiştirmeyen elektrik dağıtım şirketleri lamba başına 500 lira ceza ödeyecek

Tasarıya giren yeni maddeye göre, elektrik dağıtım şirketlerine denetimleri dışında da genel aydınlatma kapsamında tespit edilen yanmayan, yerinde olmayan armatür veya direklere ilişkin eksiklerin giderilmesi için şehirlerde 24 saat, şehir dışı bölgeler için 72 saat süre verilecek. Belirlenen sürede eksiklikler giderilmezse, dağıtım şirketine her bir direk için veya armatür için 500 lira para cezası kesilecek. Kesilen cezanın da bir ay içerisinde ödenmesi istenecek.

İşte eklenen madde:

“MADDE – 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinin yedinci fıkrasından gelmek üzere aşağıda yer alan (8) numaralı fıkra eklenmiş ve sonraki fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.
“(8) Elektrik dağıtım şirketlerinin denetimleri haricinde de genel aydınlatma kapsamında tespit edilen yanmayan, yerinde olmayan armatür ve/veya direklere ilişkin eksiklerin giderilmesine ilişkin süre verilir. Belirlenen sürelerde eksikliklerin giderilmemesi durumunun tespiti ile belirlenen her bir direk veya armatür için Bakanlığın Kurula bildirmesine müteakip Kurul tarafından beş yüz Türk Lirası idari para cezası verilir. Tespit edilen eksikliklerin giderilmesine ilişkin verilecek süreler ve eksikliklerin tespit esasları yönetmelikle belirlenir. Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.”

TEDAŞ Genel Müdürü Halil İbrahim LEVENTOĞLU’nun yaptığı bilgilendirme:

Türkiye’de 6,6 milyon armatür bulunmakta. Bunların, bize verilen denetim görevi kapsamı içerisinde, takribi bir yıldır taramalarını yapıyoruz, ilgili dağıtım şirketlerine arızalı gördüklerimizin giderilmesiyle ilgili bildirimler de yapıyoruz. Bir dönem altı ay gibi sürede taradık tüm 6,6 milyon armatürü. Takribi 400 bin civarında arızalı armatür çıktı ama bunların arızalarının giderilmesi noktasında sıkıntı oluşmakta. Yani biz TEDAŞ olarak sahaya çıkıyoruz, bunların tespitini yapıyoruz ama daha sonradan tekrar gittiğimizde bir kısmının yapıldığını, bir kısmının yapılmadığını görüyoruz, tekrar söylüyoruz. Biz ikinci periyoda tekrar başladık, yüzde 20’sini şu ana kadar taradık, yine 104 bin civarında arızalı armatür tespit ettik. Sıkıştırmalarımıza rağmen bunlardan, tespit ettiklerimizden henüz daha 40 bin civarında yanmayanlar olduğunu gördük. Netice itibarıyla, tabii, baktığımızda bir yaptırım yok bununla ilgili. Bir yaptırım olmasının gerekli olduğunu düşündük ve bununla ilgili önerimizi sunduk.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir