Sectionalizer (Otomatik Yük Ayırıcı) Nedir ?

Posted 1 YorumElektrik içinde yayınlandı

Sectionalizer, bir yük ayırıcısı görevi görmektedir. Besleme tarafındaki koruma cihazının, arıza akımlarını takip eden açmalarını (gerilim kesilmesini) sayar. Önceden belirlenmiş (set edilmiş) sayıda, besleme tarafındaki tekrar kapamalı kesicinin bekleme aralığında açarak, dağıtım sisteminin arızalı bölümünü izole eder. Ayrıca, besleme tarafındaki bir tekrar kapamalı koruma cihazı (Recloser vs.) ile birlikte kullanılabilir.

Sectionalizer Özellikleri:

• 3-fazlı yük ayırıcısı
• 38 kV’a kadar her çeşit dağıtım şebekesinde kullanım.
• Uzaktan ve/veya yakından el il kumanda edilebilir dizayn.
• SF6 kesme ve izolasyon teknolojisi.
• Ortam şartlarından etkilenmeyen yapı.
• Bakım gerektirmeyen yük ayırıcısı.
• Direk üstü montaj.
• Kısa devre üzerine kapama yapabilme.
• Tesislerde hat bağlantılarında, ayrımlarında, hatta saplama bağlantılarında veya T ayrımlarında kullanılabilir.